Category: artista abstracto

🍂🍁TARDOR BARCELONA🍁🍂

DEL 5 AL 26 DE NOVIEMBRE
Los esperamos en PortGallery- Carrer de Josep Anselm Clavé, 13, 08002. Barcelona

Me lleno de satisfacción al sentir la fluidez de #energía que conectan mis pinturas con algunas personas.
Muy agradecida al mismo tiempo por este privilegio y generosidad de todos aquellos que me apoyan y disfrutan de mi #arte.
Así inauguramos en PortGallery , fue una estupenda noche para celebrar el arte y la #vida.
LA NOCHE INAUGURAL JUNTO A LA ESCRITORA PERUANA TERESA RUIZ ROSAS

It’s official now! We announce the date of the next artist s’ appointment at Pont-à-Vendin.

It is an honour for me to be the guest artist at this event. I am excited that after a long period of minimal activity due to the pandemic, this invitation arises. It will be a pleasure to be part of this group of French, Polish and others foreign artists to generate a series of activities, synergies, and exhibitions.

The 6th International Painting Symposium will be in Pont-a-Vendin, France. It will be 10 days full of art hosted by the great initiative of the artist Alexandra Prajer.

On October 2 and 3 there will be a vernissage and open doors where the artworks made during the workshop will be exhibited.

Es un honor para mí ser la artista invitada en este evento. Me entusiasma que despues de un largo periodo de actividad minima por la pandemia, me surja esta invitacion. Sera un gusto ser parte de este grupo de artistas frances, polacos y de otros paises para generar una serie de actividades , sinergias y exposiciones.

El 6mo Simposium internacional de pintura sera en Pont -a-Vendin, Francia. seran 10 dias llenos de arte acogidos por la gran iniciativa de la artista Alexandra Prajer.

Los dias 2 y 3 de octubre se realizará un vernissage y puertas abiertas donde se exhibiran las obras realizadas durante el workshop.


No podría estar más agradecida por todo el apoyo recibido en los dos dias de inauguración. Gracias a todos por su apoyo y acogida! A los amigos y visitantes amantes del arte que compartieron conmigo el derecho a soñar, crear y creer en el arte.

DESDE LA ABSTRACCIÓN
Exposición individual de Katia Muñoz
📆 Desde el 6 al 28 de Abril
📢 @portgallerybarcelona – Josep Anselm Clavé,13. Barcelona.
🕕 Inauguración: 8 y 9 de Abril /18h – 20h.
😷 Protocolo Covid

H A B I T A R
ABSTRACTOS 
De KATIA MUÑOZ
El tiempo se diluye y el espacio cobra vida.  En el hombre moderno late una nostalgia y una necesidad de imaginar lugares utópicos. Después de mi serie Espacios Deseados, he seguido creando coordenadas geográficas emocionales que son a la vez, una geografía de identidad propia que responden a mis deseos de un hogar primordial, donde el color persiste y dialoga en sus contrastes. Esta propuesta expositiva pretende mostrar una nueva serie de mapas emocionales, cada vez más líquidos y fluidos donde el color surge de una necesidad interior, la de habitar mis espacios. 
 
Time is diluted and space comes alive. Modern man beats a nostalgia and a need to imagine utopian places. After my series Desired Spaces, I have continued to create emotional geographic coordinates that are at the same time, a geography of my own identity that respond to my wishes of a primordial home, where color persists and dialogues in its contrasts. This exhibition proposal aims to show a new series of emotional maps, increasingly liquids and fluid, where color arises from an inner need, that of inhabiting my spaces.  The Magnificent Seven 
 7 International artists in Galeria33 
 Ostrow-Poland
Curators :Beata Pflanz – Krysztof Ryfa 
Artists:
Uczestniczki wystawy:
Rosemary Casidy Buswell (Anglia)
Agnieszka Dobrek (Polska)
Bożena Kuzio-b (Polska)
Mariola Landowska (Polska/Portugalia)
Katia Munoz (Hiszpania/Peru)
BEAta Pflanz (Polska)
Natalia Wegner (Polska)
Siedem wspaniałych
Szukanie inspiracji w życiu, w świecie obok jest codziennością wielu artystów. Otoczenie: ludzie, zdarzenia, kolory, mijane bilbordy i reklamy – nawet te, których się widzieć i słyszeć nie chce, po prostu wszystko, wpływa na proces twórczy artysty. To Jego Świat. Wydaje się to oczywiste, trywialne, jednak tylko pozornie. Bo, jak porównać świat Indian Amazonii, do naszego? Jak się ma koloryt Portugalii, czy Hiszpanii do zimowej aury Polski?
Czy lutowe angielskie żonkile, to to samo co śnieżna zima tutaj? To tylko przykłady i można je mnożyć w nieskończoność. Chodzi mi tylko o to, by uświadomić sobie to, że nasza rzeczywistość jest polską rzeczywistością, inną od portugalskiej, hiszpańskiej, angielskiej, czy indiańskiej. Mamy różne postrzeganie świata: kochamy inne rzeczy, jesteśmy wierni innym kolorom, smakom i zwyczajom. I to jest właśnie czyste piękno, że gdzie indziej jest…. inaczej! Po prostu!
I oto moje „artystyczne siostry”, jak o sobie mawiamy, artystki, z którymi w większości wystawiałyśmy wielokrotnie w Hiszpanii, a także w Portugalii itd.,są w Polsce, w Ostrowie Wielkoposkim, w Galerii 33. Cieszę sią, że są tutaj.
Rosemary Casidy Buswell (Anglia), Agnieszka Dobrek (Polska), Bożena Kuzio-b (Polska), Mariola Landowska (Polska/Portugalia), Katia Munoz (Hiszpania/Peru), BEAta Pflanz (Polska), Natalia Wegner (Polska), to siedem światów tworzących swój niepowtarzalny własny, we wspaniałej i gościnnej przestrzeni Galerii 33.
I nie na darmo już starożytni twierdzili, że SIEDEM, jest magiczne i kompletne! Że to CAŁOŚĆ. Rosemary, tym razem, zainspirowała się urokami Wenecji, barwami i jej aurą. Stworzyła cały cykl obrazów pełnych światła i koloru.
Agnieszka na co dzień obserwuje świat z wysokości 11 tys m i z tej perspektywy zatrzymuje uchwyconą w niezwykłych kadrach matkę Ziemię.
Bożena tworzy zwiewne obrazy (również) na tkaninie, nadając im niecodzienny wymiar, kiedy mogą być obserwowane z każdej strony.
Mariola od lat „ucieka” do Indian Amazonii, w poszukiwaniu pierwotnego piękna i człowieczeństwa, przenosi ich świat: kształty, rytuały i kolor na swe płótna.
Katia – Peruwianka, która od lat mieszka w Barcelonie, jest pełna kolorów z natury. Inaczej nie mogło by być. Stąd – bez względu na to co tworzy, kolor jest tu najistotniejszym elementem.
Natalia, w tylko sobie znany sposób potrafi zdefiniować swój horyzont. Misternie zbiera faktury i barwy, tworzy własny obraz świata i chowa go za szybą. Może po to, by stworzony piękniejszym, już takim pozostał?
BEAta (czyli ja), prezentowałam w Galerii 33 wielkie formaty pełne barw, mocne w odbiorze. Tym razem pokazuję też moje drugie, bardziej refleksyjne, stonowane oblicze i przestrzenne „tkane” obrazy.
Magiczne SIEDEM.
Siedem Wspaniałych– ale, strzelać nie będziemy, jak w słynnym westernie. No, może tylko energią i kolorem. Bo, przecież do tytułu podchodzimy z uśmiechem i dystansem.

co-kurator BEAta Pflanz

The Magnificent Seven
Finding inspiration in life, in the nearby world is the everyday life of many artists. Our surroundings: people, events, colours, billboards and advertisements – even those things we do not want to see and hear, everything, affects the creative process. It’s our World. It seems obvious, even trivial, but only seemingly…..because, how does one compare the world of Amazonians to ours? How are the colours of Portugal or Spain different to the winter weather of Poland? Are the English daffodils of February the same as the winter snow here? These are just examples and can be multiplied indefinitely. My point is that we must realise that our reality is a Polish reality, different from Portuguese, Spanish, English or Indian. We have different perceptions of the world: we love other things, we are faithful to different colours, flavors and customs. This is pure beauty, we celebrate these differences…….
And here I present my „artistic sisters”, as we call ourselves, the artists with whom we mostly exhibit in Spain and Portugal, are now here in Poland, in Ostrów Wielkopolski, at Gallery 33. I am very happy that they are here . Rosemary Cassidy Buswell (England), AgnieszkaDobrek (Poland), BożenaKuzio-b (Poland), Mariola Landowska (Poland/Portugal), Katia Munoz (Spain / Peru), Natalia Wegner (Poland) and myself, BEAtaPflanz (Poland), seven different worlds creating a unique exhibition in the wonderful and hospitable space of Galeria 33. It is no surprise that the ancients claimed that SEVEN was a magical number, and here we are:
Rosemary – a citizen of the world, loves travelling. This time, she was inspired by the charms of Italy, Ravenna, Venice, Florence and Tuscany. She has created a series of images full of light and colour, hidden stories, evoking an aura and a sense of place.
Agnieszka, on a daily basis, observes the world from the height of 11 thousand metres, and from this perspective, she captures Mother Earth in her extraordinary frames. She has an uncanny sense of immortalising „this moment”, and gives her photographs a new, and spiritual dimension.
Bożena creates paintings, and also works on fabric. She curves reality and deprives it of its obviousness, adding further meanings to her work, so they can be observed from every perspective.
For many years, Mariola has been „fleeing” to the Indians of the Amazon, in search of their original beauty and genuine humanity. She translates their world, their shapes, rituals, and colours on to her canvases. Her paintings are full of life, of people and animals.
Katia, is a Peruvian girl, who has lived in Barcelona for many years. Her paintings are also full of colours from nature. No matter what she creates, colour is the most important element. With an unusual sense, she can show nostalgia and the atmosphere of a place in her work.

Natalia, in her own known way, can define her horizon. She intricately collects invoices and colours, creates her own image of the world and hides it behind the glass, maybe making it even more beautiful……

 And lastly myself, BEAta…..I have previously exhibited in Gallery 33, large format paintings full of colour, strong and „cosmic” in conception. This time I am showing my second, more reflective and subdued side, and also my spatial „woven” images. The Magnificent Seven – but, we will not shoot from the hip, as in the famous Western, well, maybe only energy and colour. Because, after all, we approach the title of this show with a smile and our sense of humour!

BEAtaPflanz
co-curator

Rosemary Cassidy Buswell – English translation

SPIRAL
Art installation by Rosemary cassidy Buswell /UK

 Exhibition in Poland🤩 –👉The Magnificent Seven is a success
 because we celebrate art together!!
 Una vez más la experiencia de inaugurar en Polonia ha sido maravillosa. 
Gente linda haciendo arte y cultura es la mejor combinación.

Some people are talking about my paintings, love it!! 

Una de las cosas que más he disfrutado y la mayoría de las veces he echado de menos en una inauguración es ver la interacción con la gente generada a través de tu obra. 
Ver como la miran, la admiran y dan sus puntos de vista, discuten y comentan… 
Es maravilloso ser testigo de esto, ellos no necesitan de explicaciones, 
ni identificar nada, perciben, sienten y lo expresan… 
Así de simple puede ser y es disfrutar de la creación de otra persona. 
Me siento realmente agradecida y satisfecha por esta experiencia. OPEN STUDIO
TALLER ABIERTO


Desde hace poco estoy estrenando nuevo taller y espacio creativo
me gustaría invitar a los compañeros artistas
creativosemprendedores y amantes del arte a visitar mi casa/taller. 
Estoy muy entusiasmada con la idea de seguir creando comunidad 
cultura como en los últimos años, pero esta vez desde Poblenou, 
desde un espacio que puede dar cabida a diferentes y nuevos formatos
 artísticos desde una perspectiva de diversidad cultural. 

Estamos ya trabajando en algunos proyectos! 
Los invito, como artista y gestora cultural, a tener una charla,
generar nuevas sinergias,compartir nuestras obras, 
proyectos, sueños, etc. 
Será un gusto poder así volver a ver a muchos de ustedes y conocer nueva gente.

 Se organizarán fechas cada mes,
escríbeme para coordinar tu visita.

 Estaré encantada de recibirlos. Y tranquilos, no habrá sopa de tomate !!
 ZAPROSZENIE – INVITATION
 VI Międzynarodowy Przegląd Sztuki
ALTERNATYWY 33
OPENING >>  9.12.2017
International Art Exhibition
ALTERNATIVE 33
 Wiosny Ludów 17
Ostrów -Wielkopolski
Poland
More   artists from 19 countries
So happy to see Perú in the list.

Thanks a lot to Galeria 33, to organizer Krzysztof Ryfa,
and with the assistance and support of Beata Pflanz.
It is so exciting to be involved in this exhibition
and share this new artistic experience with others art friends.
A Letter in Mind – A Sense of Place

Very pleased to participate for the third consecutive year of this beautiful project
linking science, art and solidarity. 
Art is a weapon of change and reflection.


Following the huge success of The National Brain Appeal’s previous three art exhibitions, ‘A Letter in Mind’ returns to gallery@oxo for a fourth year with the theme ‘A Sense of Place’.
This year’s exhibition comprises over 350 artworks which use a simple envelope as a starting point. These include beautiful, moving and thought-provoking pieces from the international art world and places as diverse as Peru, Goa and Budapest. A host of well-known artists have donated new works, including Grayson Perry, Bob and Roberta Smith, Jessica Voorsanger, Frank Kiely, Gill Rocca, Natasha Kidd, Harry Pye; illustrator Chris Haughton; actors Kevin Eldon, James Fleet, Phyllida Law and Sophie Thompson; comedians Jo Brand and Jenny Eclair; and architects Laurie Chetwood and Amin Taha.
The show also includes contributions from artists who are affected by a neurological condition – either personally or through their families and friends. The breadth of medium and interpretation of the theme ‘A Sense of Place’ has again produced an extraordinary range of engaging work. Artists have showcased places important to them personally, socially, historically or geographically.

Each artwork is exhibited anonymously and available to buy for £85 in aid of The National Brain Appeal. The artist’s name and biography will only be revealed online when sold.
As always, proceeds from A Letter in Mind will be used to help the one in six people affected by neurological conditions. Our vision is to improve the outcome and quality of life for everyone with a neuro disorder by funding pioneering research, providing access to the latest technology for expert diagnosis and treatment, and training tomorrow’s leading clinicians. We want to provide even better support for our patients, visitors and staff. Donations help fund life-saving equipment, life-changing research and better facilities for all – above and beyond what the NHS can provide.

‘A Letter in Mind’ is generously supported by The Foyle Foundation.

Dates of note:
Private View (invitation only): Wednesday 27 September 2017
Exhibition opens to the public: 11am, Thursday 28 September 2017
Exhibition ends: 6pm, Sunday 1 October 2017


Online Gallery here